Menu

Tüketicilerin ekonomik çıkarları başta olmak üzere sağlığını, güvenliğini, tüketicinin zararlarını yasal çerçeveler doğrultusunda korumayı amaçlayan hukuk sistemine Tüketici Hukuku denilmektedir.

Tüketici Uyuşmazlıklarında Dava Süreci

Tüketici Hukuku kapsamında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemeleri veya Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılmalıdır. Başvuru yapılması ve uyuşmazlığa ilişkin cevapların sunulmasının ardından hakem heyeti dosya üzerinden inceleme yapıp uyuşmazlığa göre bilirkişi görevlendirebilir. Tüketici Hakem Heyetinden çıkan kararın doğru olmadığını düşünen taraf, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemesi’ne itiraz edebilir. Tüketici Mahkemesi’nden çıkacak kararlar kesin olup, tarafların itiraz hakkı bulunmamaktadır.

Hukuk büromuz bu kapsamda;

Menkul ve gayrimenkul alım-satımı,

Taksitle sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkta sulh yollarının bulunması,

Ayıplı mal ve hizmetten kaynaklı hukuki uyuşmazlıklar,

Her türlü tüketici sözleşmesi (taksitle satış, tüketici kredisi, konut finansmanı, mesafeli sözleşmeler vb.),

Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem heyetlerindeki uyuşmazlıklar,

Tüketici şikâyetlerinin diğer tüm resmi merciler nezdinde takip ve sonuçlandırılması gibi konularda Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu çerçevesinde Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemeleri nezdinde ihtilafların çözümü noktasında müvekkillerine danışmanlık ve dava takibi hizmeti vermektedir.

© 2022 www.acarlarhukukburosu.com