Menu

Borçlar Hukuku Nedir?Borçlar Hukuku, taraflar arasındaki sözleşme ve borç ilişkilerini düzenler. Alacaklı ile borçlunun birbirlerine karşı olan sorumluluklarını yasal olarak düzenler.

Sözleşme Nedir, Sözleşme Çeşitleri Nelerdir?Sözleşme, birden fazla kişinin hukuki bir netice elde etmek amacıyla bir konu üzerinde vardığı anlaşmaya denilmektedir. Sözleşme çeşitleri; satış sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi, trampa (takas) sözleşmesi, bağışlama sözleşmesi, kira sözleşmesi, kullanım ödüncü sözleşmesi, tüketim ödüncü sözleşmesi, hizmet sözleşmesi, evde hizmet sözleşmesi, eser sözleşmesi (istisna sözleşmesi), yayım sözleşmesi, vekalet (vedia) sözleşmesi, kefalet sözleşmesi, kredi sözleşmesi, tek satıcılık sözleşmesi, satım için bırakma sözleşmesi, franchising (pazarlama imtiyazı) sözleşmesi, simsarlık sözleşmesi, komisyon sözleşmesi, adi ortaklık sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, ömür boyu gelir sözleşmesi, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, faktöring sözleşmesi, evlilik sözleşmesi, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi vb. gibidir.

Hukuk büromuz, başta sözleşme danışmanlığı olmak üzere müvekkillerimize Borçlar Hukuk ve Sözleşme Hukukuna dair danışmanlık ve dava takip hizmeti vermektedir. Bu kapsamda;

Ticari ve ticari olmayan her türlü sözleşmenin hazırlanması, müzakere edilmesi, sözleşmelerin uygulanma safhası ve sözleşmeler kapsamında ortaya çıkacak her türlü hukuki uyuşmazlığın çözümü,

İşletmelerin devri, birleşmesi, şekil değiştirmesi,

Ulusal ve uluslararası satış sözleşmeleri,

Sözleşmelerden veya haksız fiilden kaynaklı maddi-manevi tazminat talepleri, sözleşmelerin iptali, sözleşmeden dönme, sorumluluklar, temerrüde düşme, borcun düşmesi, alacağın temliki, cari hesap, borcun nakli,

Mesafeli satış sözleşmeleri,

Trampa (takas) sözleşmeleri,

Bağışlama sözleşmeleri,

Kullanım ödüncü sözleşmeleri,

Tüketim ödüncü sözleşmeleri,

Hizmet sözleşmesi,

Evde hizmet sözleşmesi,

Yayım sözleşmesi,

Vekalet sözleşmesi,

Emanet (Vedia) sözleşmesi,

Kefalet sözleşmesi,

Tek satıcılık sözleşmesi,

Satım için bırakma sözleşmesi,

Franchising sözleşmesi,

Komisyon sözleşmesi,

Adi ortaklık sözleşmesi,

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi,

Ömür boyu gelir sözleşmesi,

Arsa payı karşılığında inşaat sözleşmesi,

Faktöring sözleşmesi,

Pazarlamacılık sözleşmesi,

Evlat edinme sözleşmesi,

Rehin sözleşmesi,

Garanti sözleşmesi,

Geri alım sözleşmesi,

Evlilik sözleşmesi,

Gizlilik sözleşmesi,

Karz sözleşmesi,

İpotek sözleşmesi,

Tüketici sözleşmesi,

Miras taksim sözleşmesi,

Acentelik sözleşmesi,

Taşıma sözleşmesi,

Sigorta sözleşmesi,

Ön alım sözleşmesi,

Araç alım sözleşmesi,

Pay devir ve pay sahip sözleşmeleri,

Ticari işletme devirleri,

Kredi sözleşmeleri,

Bayilik, kira, eser ve teminat sözleşmeleri,

Gayrimenkuller konusundaki ticari sözleşmeler

Tüketici sözleşmeleri

gibi her türlü sözleşme ve borçlar alanında müvekkillerine başta sözleşmenin hazırlanması süreci olmak üzere her aşamada danışmanlık ve dava takibi hizmeti vermektedir.

© 2022 www.acarlarhukukburosu.com