Menu

Aileyi oluşturan kişilerin karşılıklı hak ve görevlerini ele alan hukuk dalıdır. Türk Medeni Kanunu’nda Aile Hukuku; evlilik hukuku, hısımlık ve vesayet olmak üzere 3 başlıkta düzenlenmiştir.

Aile Hukuku Konuları Nelerdir?Aile hukukunun başlıca konuları; nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanma, boşanma koşulları ve sonuçları, çocuğun nafaka hakkı, aile konutu, mal rejimleri, soybağı, evlat edinme, velayet, vesayet, kayyımlık, yardım nafakası ve yasal danışmanlıktır.

Hukuk büromuz, gerek Türk vatandaşları gerekse Türk vatandaşı ve yabancılar arasında gerçekleşen evlenme, boşanma, nafaka davaları, velayet davaları, mal paylaşımı, mal rejim davaları, soybağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, vesayet gibi konularda ortaya çıkan ihtilafların mahkeme önünde çözümü ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve milletlerarası sözleşme ve kanuni hükümler çerçevesinde müvekkillerine hizmet vermektedir. Bu kapsamda;

Taraflar arasında anlaşmalı veya çekişmeli boşanma ve soybağı davalarının yürütülmesi,

Çekişmeli boşanma davalarında maddi-manevi tazminat talepleri,

Boşanmanın akabinde mal varlığı tasfiyesinin doğru bir şekilde yürütülmesi,

Eş ve çocuk için nafaka bağlama, arttırma, indirim davalarının yürütülmesi,

Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı durumlarda hukuki çözüm yollarının takibi,

Evliliğin butlanı davaları,

Evliliğin sonlanmasının ardından mal paylaşımı davaları,

Velayet davalarının yürütülmesi,

Aile içi şiddet gibi durumlarda tedbir kararı alınması,

Evlenecek taraflar arasındaki yapılacak malvarlığı sözleşmelerinin oluşturulması,

Nişanlılığın sonlanmasının ardından oluşacak ihtilafların çözümü,

Vasilik, kayyımlık ve yasal temsilcilik davalarının yürütülmesi

Aile Mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü

gibi konularda müvekkillere hizmet verilmektedir.

© 2022 www.acarlarhukukburosu.com