Menu

Kamu yönetimini, kamu kuruluşlarının işleyişlerini ve kişilerle ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. İdare hukuku, idarenin işlemlerinde kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

İdari işlemlerden doğan uyuşmazlıklar idari yargı tarafından çözülür. Türkiye Cumhuriyeti anayasasına göre idarenin iş ve işlemlerine karşı yargı yolu tamamen açıktır.

Hukuk büromuz tarafından;

Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile talep, itiraz, görüş sorma gibi konularda gerekli yazışmaların yapılması,

İdare ile oluşan ihtilaflarda uyuşmazlıkların çözümü,

İdarenin sorumluluğundan kaynaklanan konularda idari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlerinin takibi,

Tazminat davalarının açılması,

Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davaların açılması,

İdari sözleşmelerden kaynaklanan davaların açılması ve takibi

gibi durumlarda müvekkillere danışmanlık ve dava takibi hizmeti verilmektedir.

© 2022 www.acarlarhukukburosu.com