Menu

Kamu düzeninin sağlanması kapsamında suç ve cezaları belirleyen kamu hukuku dalına Ceza Hukuku denilmektedir. Ceza ve suç kavramları kanunlarla belirlenen bir karşılığı olduğu zaman işlevsellik kazanır.

Ceza Hukuku Kaça Ayrılır?Ceza Hukuku, genel ve özel olmak üzere iki başlık altında incelenmektedir.

Genel ceza hukuku; suç kavramı, suçlar için öngörülen ceza ve cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenleri incelemektedir.

Özel ceza hukuku ise, suç teşkil eden eylemleri teker teker ele alıp suçların kapsam ve sınırlarını tespit eder, bu suçların öngördüğü cezaları inceler.

Ceza Hukuku İlkeleri

Ceza hukukunun iki temel ilkesi; suçun ve cezanın kanuni açıdan uygunluğu ile suç ve cezada kusurluluk olmasıdır.

Suç ve Cezanın Yasal Sayılmasıİşlenen suç ve karşılığı olan cezanın yasalarla belirlenmesidir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 2. maddesinin 1. fıkrası bu ilkeyi çerçevelemektedir. Buna göre kanunun açıkça suç saymadığı bir konuda hiç kimse yargılanamaz ve o kişiye ceza verilemez, güvenlik tedbiri uygulanamaz. Sadece kanunların suç olarak kabul ettiği durumlarda kişiler yargılanarak ceza verilebilir. Bunun yanında suç işlenen tarihte o fiil suç kapsamında değilse geriye dönük ceza verilemez. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 2. maddesi 3. fıkrası gereği verilen hükümlerde kıyaslama yapılamaz.

Suç ve Cezada KusurlulukCeza hukukuna göre kusur; kanunun suç olarak belirlediği fiilin bilerek ve isteyerek işlenmesidir. Failin cezalandırılabilmesi için ise suç sayılan fiili bilerek ve isteyerek yapmış olması gerekir. Bu kural gereği cezayı failin kendisi alır ve bir başkası bu suç nedeniyle yargılanıp ceza alamaz. Bu durum; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 20. maddesinin 1. fıkrasında yer alan, “Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz” ifadeleriyle belirtilmektedir.

Hukuk büromuz, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuatlar gereğince belirlenen suçlar kapsamında soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında müşteki /katılanlar için vekillik, şüpheli/sanıklar için müdafilik hizmeti vermektedir. Bunun yanında ilk derece mahkemesi ve Yargıtay nezdinde görülen davalarda savunma hazırlanması, duruşmalar savunma yapılması ve duruşmaların takibi hizmetini vermektedir.

© 2022 www.acarlarhukukburosu.com